لیست خدمات

ویژگی ها و قابلیت های کلینیک

 

sign-check-icon

مشاوره و انجام پروژه های آماری سازمان‌ها وشرکت‌ها

sign-check-icon

تحلیل و مشاوره آماری در طرح‌های تحقیقاتی، پایان نامه‌ها و رساله‌های دکتری

sign-check-icon

تحلیل و مشاوره آماری در طرح‌های تحقیقات بازار، کنترل کیفیت و قابلیت اعتماد در رشته‌های فنی و مهندسی

sign-check-icon

تحلیل و مشاوره آماری در طرح‌های رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی، تحلیل بقا و مطالعات کلینیکی و آزمایشگاهی

sign-check-icon

تحلیل و مشاوره آماری در رشته‌های مدیریت، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، کشاورزی و سایر موضوعات وابسته

sign-check-icon

تحلیل و مشاوره آماری در تعیین روش و حجم نمونه گیری و انجام عملیات میدانی نمونه گیری

sign-check-icon

تحلیل و مشاوره آماری در تحقیقات بازار

sign-check-icon

برگزاری کارگاه‌های روش تحقیق و آموزش پرسنل سازمان‌ها

sign-check-icon

تدریس دروس آمار و آموزش نرم افزارهای آماری در تمامی سطوح

sign-check-icon

استفاده از روش‌ها و نرم افزارهای به روز دنیا متناسب با نوع تحقیق و تحلیل آماری

sign-check-icon

مشاوره تلفنی رایگان

sign-check-icon

داده کاوی (Data Mining)

sign-check-icon

ارائه داشبوردهای مدیریتی

sign-check-icon

پیاده سازی مدل های بروز دنیا

sign-check-icon

استفاده از علوم داده ها برای کار با داده های حجیم (Big Data)

sign-check-icon

طراحی و تحلیل پرسشنامه و انواع آزمون های آماری

sign-check-icon

کشف الگوها و ساختارها از داده های موجود

sign-check-icon

خوشه بندی و رده بندی

sign-check-icon

تمیزسازی داده ها (داده های پرت، گمشده و نامتعارف)

sign-check-icon

انواع تحلیل¬های رگرسیون

sign-check-icon

انواع تحلیل های سری های زمانی

sign-check-icon

کشف تقلب، مصورسازی و تفسیر خروجی ها

sign-check-icon

افکارسنجی (شناخت افکار عمومی در موضوعات مختلف)

sign-check-icon

رصد رسانه ها (رصد رسانه های جمعی و اجتماعی در زمینه ای خاص)

sign-check-icon

جمع آوری داده ها (Crawl – Harvesting)

Group-icon

با تیمی مجرب شامل زبده‌ترین اساتید و متخصصین علم داده و آمار از دانشگاه‌های تراز اول

فهرست